دکل های خود ایستایی زمینی پیش ساخته (ICB)​

دکل مخابراتی ICB

دکل های دارای فوندانسیون پیش ساخته (ملقب به ICB) به انواع دکل خود ایستای سه یا چها وجهی اطلاق می گردد که بر روی فوندانسیون پیش ساخته نصب می شوند. برای فوندانسیون این دکل ها از قطعات بتنی مسطح فشرده پیش ساخته استفاده شده است که در محل سایت تخلیه و بر روی هم مونتاژ و متصل می شوند.

سازه فلزی دکل های خود ایستای زمینی پیش ساخته (ICB) در دو تیپ طراحی شده اند:

 1. سازه های فلزی پیش ساخته که در قطعات شش متری با پروفیل استوانه ای توپر فولادی تهیه شده و در محل با استفاده از جرثقیل بر روی فوندانسیون نصب میگردند.
 2. سازه های فلزی بهم بافته (Lattice) که برای نصب بر روی فوندانسیون پیش ساخته طراحی و سبک سازی شده اند و مانند سایر دکل های Lattice در محل بهم بافته و افراشته می شوند. تا کنون برای این روش دو نوع دکل لوله ای RDS (سه وجهی ) و نبشی NB (چهار وجهی) طراحی شده اند.
 3. این روش اجرایی دکل، دارای مزایای ارزشمندی همچون اشغال فضا بسیار کم، حذف زمان اجرای فوندانسیون، حذف فوندانسیون تجهیزات و فنس و نصب بسیار سریع (طی چند ساعت) می باشد که موجب شده به طور گسترده ای در شبکه های مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرند.

  مشخصات کلی سازه:

  1. این نوع دکل ها در سطوح بادگیر و سرعت های باد مختلف طراحی و تولید می گردند.
  2. شیب هرمی این نوع دکل ها، حداکثر یک درجه بوده و شیب مذکور می تواند تا سکشن انتهایی دکل امتداد یابد.
  3. حداقل تعداد لایه های فوندانسیون پیش ساخته برای سبک ترین نوع این دکل ها، 4 لایه با ضخامت سی سانتیمتر می باشد.
  4. حذف زمان آرماتوربندی و گیرایی فوندانسیون، کاهش چشمگیر قطعات ریز دکل، کاهش انحراف آلمان ها، سرعت افراشته سازی زیاد، از ویژگی های ممتاز این نوع دکل ها می باشد