پل دستک دار پشت بامی ( Brace Mast )

پایه های اصلی دکل از نبشی ۶۰ درجه و یا نبشی ۹۰ درجه به صورت تک ساخته می شود و بوسیله دستک لوله ای و یا نبشی به فونداسیون مهار می گردد و الزاما در پشت بامها و روی سرستونهای بنا نصب می گردد که اصطلاحا به این نوع دکل ها پل دستکدار می گویند.

این دکل ها عمدتا به صورت سه پایه و چهارپایه با پروفیل نبشی و دستک ها از پروفیل لوله یا نبشی تولید می گردند.سکشنهای آن ۳ متر یا ۶ متر است و تا ارتفاع ۹ متر و در حالت های خاصی که به طور جداگانه برای خاستگاه مربوط طراحی می گردند تا ارتفاع ۱۲ متر کاربرد دارد.

دامنه کاربرد دکل 

این نوع دکل ها به دلیل وزن پایین مزیت دارند و در مکان هایی که فضا به قدرکافی موجود نمی باشد استفاده میگردند.

این دکل ها قابلیت نصب در پشت بام منازل و دارات را داشته  علاوه بر اینکه ارتفاع ساختمان به بلندی محل نصب آنتن ها کمک کرده و در مناطق شهری مزیت فراوانی دارد.

اجزا و متعلقات 

هر دستگاه دکل دستکدار پشت بامی باید شامل تجهیزات و لوازم ذیل باشد.

  • پایه های اصلی دکل (leg) ۳ متر یا ۶ متر متناسب با ارتفاع دکل و نوع تجهیزات
  • دست ها یا اتصالات فرعی 
  • لوازم فونداسیون
  • لوازم گراندینگ و چراغ دکل و ملحقات وابسته به آن
  • استراکچر های (مانتینگ) آنتن، رادیو و لوازم نصب، راک فیدرها و لدرهای عمودی و افقی