دکل های خود ایستا فوق باریک

دکل های خود ایستا فوق باریک اصطلاحا به دکل هایی گفته می شود که دارای ۳ یا ۴ پایه و بیشتر بوده و پایه ها با اعضای خرپائی(بریسینگ) به هم متصل می شوند و در ایستایی آن از مهار یا دستک استفاده نمیشود این نوع دکل ها برای نصب آنتن های ماکروویو، آنتن های موبایل، دوربین های نظارتی و بی سیم کاربرد دارند.

دکل خود ایستا فوق باریک ENB: فوندانسیون این دکل ها باید به صورت سکشن مدفون اجرا گردد.

دکل خود ایستا فوق باریک ‌QENB: فوندانسیون این دکل ها باید به صورت سکشن مدفون اجرا گردد و قابلیت نصب فوندانسیون در دکل در کمتر از شش ساعت را دارا باشد.

بیشترین فاصله پایه ها برای دکل های با ارتفاع مختلف به شرح ذیل می باشند:

  • برای دکل های با ارتفاع ۴۲ متر حداکثر ۱.۶ متر باید باشد.
  • برای دکل های با ارتفاع ۳۶ متر حداکثر ۱.۵ متر باید باشد.
  • برای دکل های با ارتفاع ۳۰ متر حداکثر ۱.۴ متر باید باشد.
  • تبصره: مقادیر ذکر شده برای عرض پایه ها می تواند ۳۰۰± متر اختلاف داشته باشد.

 

دامنه کاربرد دکل های خود ایستا فوق باریک (QENB, ENB)

این نوع دکل ها به دلیل عرض مقطع باریک تر نسبت به دکل های خود ایستای NB و همچنین قابلیت نصب سریع در دکل های QENB برای مناطقی که محدودیت فضا به دلایل الزامات شهرداری و… و یا احتمال ممانعت در اجرا را دارند مناسب می باشند. استفاده از دکل های QENB فقط به عنوان راه حل اجرایی در شرایط خاص و به صورت موردی با لحاظ نمودن کلیه پارامترهای سازه ای، ژئوتکنیکی و محیطی مجاز است و استفاده از این نوع دکل به صورت حجم انبوه مجاز نمی باشد. در غیر این صورت توصیه اکید به استفاده از دکل های ICB می باشد.

در صورتی که به علت محدودیت فضا نیاز به استفاده انبود از دکل های خود ایستا فوق باریک باشد فقط استفاده از دکل های ENB مجاز می باشد.

دکل های خود ایستای فوق باریک سه پایه

دکل های خود ایستا سه پایه دکل هایی هستند که به صورت مشبک بوده و دارای سه پایه می باشد در ساخت پایه ها از نبشی ۶۰ درجه فقط به صورت تک و در اعضای داخلی (بریس ها) از نبشی استفاده می شود.

دکل های خود ایستای فوق باریک چهارپایه 

دکل های خود ایستا چهارپایه دکل هایی هستند که به صورت مشبک بوده و دارای چهار پایه می باشد و در ساخت پایه ها از نبشی ۹۰ درجه فقط به صورت تک و در اعضای داخلی (بریس ها) از نبشی استفاده می شود.