دکل مخابراتی

دکل های مخابراتی سازه هایی هستند که به عنوان پایه ای برای نصب انواع آنتن های دریافت و ارسال امواج الکترو مغناطیس احداث می شوند. غالباٌ برای سبک نمودن برج و کاهش سطح باد گیر آن، برج را از مصالح فلزی و به صورت مشبک می سازند. در عین حال، گاهی برج های مخابراتی فلزی با سطوح پر و غیر مشبک اجرا می شوند و گاهی نیز با استفاده از بتن ملح با سطوح پر ساخته می شوند. در این موارد از دکل ها تنها به عنوان پایه ای برای نصب آنتن استفاده می گردد بلکه با ایجاد کاربری هایی همچون رستوران، منظر گاه شهر، مرکز همایش شهر بازی و نظایر آن در قسمت های مختلف بر فراز برج، آن را به یک مرکز پر جاذبه توریستی و تفریحی تبدیل می کنند. برج های مشبک فلزی یکی از انواع سازه های خاص و پر اهمیت در مهندسی سازه اند. دکل های مخابراتی مشبک با اشکال هندسی متفاوت، به لحاظ شکل مقاطع عرضی و طولی و آرایش اعضای تشکیل دهنده آنها ، طراحی و ساخته می شوند. برج های مشبک به دو نوع دکل های خود ایستا و دکل های مهاری تقسیم می شوند.

انواع دکل مخابراتی

انواع دکل مخابراتی پشت بامی

انواع دکل مخابراتی زمینی

مطالب مرتبط

دکل های انتقال نیرو

دکل مخابراتی زمینی

دکل مخابراتی پشت بامی

سازه پست فشار قوی

استعلام قیمت

جهت پیگیری درخواست و یا ارتباط  با واحد پشتیبانی با واتساپ زیر در تماس باشید