دکل های مخابراتی زمینی

برج های خود ایستا سازه هایی فضایی با سه یا چهار پایه بوده و معمولا با بیشینه ارتفاع 120 تا 180 متر ساخته می شوند. سازه این برج ها شمال پایه های اصلی و مهار های مقاطع و افقی است. معمولاٌ در برج هایی با مقطع عرضی مربعی (چهارپایه) زاویه بین اضلاع مقطع 90 درجه و در برج هایی با مقطع عرضی مثلثی (سه پایه) 60 درجه است.

 1. این نوع دکل ها در سطوح بادگیر و سرعت های باد مختلف طراحی و تولید می گردند.
 2. شیب هرمی این نوع دکل ها، حداکثر یک درجه بوده و شیب مذکور می تواند تا سکشن انتهایی دکل امتداد یابد.

انواع دکل های مخابراتی زمینی

NB

دکل های خود ایستایی زمینی قاعده کوچک (Narrow Base که اصلاحاً دکل مخابراتی NB نامیده می شوند)

ICB

دکل های دارای فوندانسیون پیش ساخته (ملقب به ICB)به انواع دکل خود ایستای سه یا چها وجهی اطلاق می گردد

wb

دکل های خود ایستایی زمینی طرح جاده ای، به انواع دکل های خود ایستایی سه یا چهار وجهی تمام نبشی

QENB

دکل های خود ایستا فوق باریک اصطلاحا به دکل هایی گفته می شود که دارای ۳ یا ۴ پایه و بیشتر بوده

Monopole

این نوع دکلها در فضاهای کمتر از دو متر مربع و با سطح بادگیر 12 متر مربع طراحی و نصب میگردند .

دکل مخابراتی NB

دکل های خود ایستایی زمینی قاعده کوچک (Narrow Base که اصلاحاً دکل مخابراتی NB نامیده می شوند) یکی از انواع دکل های جدید دکل های خود ایستایی زمینی Lattice self Support می باشند که به دلیل اشغال فضای بسیار کم، قاعده سه یا چهار گوش و استفاده از مقاطع باز (نبشی) به طور گسترده در شبکه مخابراتی مورد استفاده قرار گرفته است.

مشخصات فنی

 • این نوع دکل ها، سه یا چهار وجهی تمام نبشی با اتصال غیر جوشی (به هم بافته- Lattice) می باشند که در ارتفاع های مختلف (از 24 تا 54 متر) و سطوح بادگیر و سرعت های باد مختلف طراحی و حتی المقدور با المان فولادی استاندارد تولید می گردند.
 • شیب هرمی این نوع دکل ها، حداکثر یک درجه بوده و در سکشن فوقانی (شش متر انتهایی) شیب دکل ها صفر می گردد.
 • حداکثر عرض قاعده این نوع دکل ها (در تیپ 36 متری) 1.8 متر و حداقل عرض قاعده فوقانی در تمام انواع دکل های NB ، یک متر می باشد.

عدم وجود المان جوشی، کاهش چشمگیر تابیدگی و انحراف المان ها، سهولت در جابجایی قطعات، سهولت و سرعت در نصب دکل و قلبلیت بارگذاری المان ها مخابرانی بر روی Face دکل، از ویژگی های ممتاز این نوع دکل ها می باشد)

دکل مخابراتی ICB

دکل های دارای فوندانسیون پیش ساخته (ملقب به ICB) به انواع دکل خود ایستای سه یا چها وجهی اطلاق می گردد که بر روی فوندانسیون پیش ساخته نصب می شوند. برای فوندانسیون این دکل ها از قطعات بتنی مسطح فشرده پیش ساخته استفاده شده است که در محل سایت تخلیه و بر روی هم مونتاژ و متصل می شوند.

سازه فلزی دکل های خود ایستای زمینی پیش ساخته (ICB) در دو تیپ طراحی شده اند:

 1. سازه های فلزی پیش ساخته که در قطعات شش متری با پروفیل استوانه ای توپر فولادی تهیه شده و در محل با استفاده از جرثقیل بر روی فوندانسیون نصب میگردند.
 2. سازه های فلزی بهم بافته (Lattice) که برای نصب بر روی فوندانسیون پیش ساخته طراحی و سبک سازی شده اند و مانند سایر دکل های Lattice در محل بهم بافته و افراشته می شوند. تا کنون برای این روش دو نوع دکل لوله ای RDS (سه وجهی ) و نبشی NB (چهار وجهی) طراحی شده اند.
 3. این روش اجرایی دکل، دارای مزایای ارزشمندی همچون اشغال فضا بسیار کم، حذف زمان اجرای فوندانسیون، حذف فوندانسیون تجهیزات و فنس و نصب بسیار سریع (طی چند ساعت) می باشد که موجب شده به طور گسترده ای در شبکه های مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرند.

مشخصات کلی سازه:

 1. این نوع دکل ها در سطوح بادگیر و سرعت های باد مختلف طراحی و تولید می گردند.
 2. شیب هرمی این نوع دکل ها، حداکثر یک درجه بوده و شیب مذکور می تواند تا سکشن انتهایی دکل امتداد یابد.
 3. حداقل تعداد لایه های فوندانسیون پیش ساخته برای سبک ترین نوع این دکل ها، 4 لایه با ضخامت سی سانتیمتر می باشد.
 4. حذف زمان آرماتوربندی و گیرایی فوندانسیون، کاهش چشمگیر قطعات ریز دکل، کاهش انحراف آلمان ها، سرعت افراشته سازی زیاد، از ویژگی های ممتاز این نوع دکل ها می باشد

دکل های خود ایستا زمینی طرح جاده ای

دکل های خود ایستایی زمینی طرح جاده ای، به انواع دکل های خود ایستایی سه یا چهار وجهی تمام نبشی

(Wide Base Lattice) اطلاق می گردد که فضای کافی برای نصب تجهیزات در زیر آنها تامین فنس و سقف مناسب به همراه دکل، امکان دسترسی و سقوط ادوات بر روی تجهیزات محدود می گردد.

مشخصات کلی دکل های خود ایستایی زمینی :

 1. این نوع دکل ها، سه یا چهار وجهی تمام نبشی با اتصال غیر جوشی (به هم بافته-Lattice) می باشند که در ارتفاع های مختلف (از 54 تا 120 متر) و سطوح بادگیر و سرعت های باد مختلف طراحی و حتی المقدور با المان های فولادی استاندارد تولید می گردند.
 2. شیب هرمی این نوع دکل ها، حداکثر یک درجه بوده و در سکشن فوقانی (شش متر انتهایی) شیب دکل صفر  می شود.
 3. حداکثر عرض قاعده این دکل ها (در تیپ 54 متر) 5 متر و حداقل عرض قاعده فوقانی در تمام انواع دکل های جاده ای، یک متر می باشد.
 4. عدم وجود المان های جوشی، کاهش چشمگیر تابیدگی و انحراف المان ها، سهولت در جابجایی قطعات، سهولت و سرعت در نصب دکل، از ویژگی های ممتاز این نوع دکل ها می باشد.
 5. طرح دکل به گونه ای است که تجهیزات در زیر دکل نصب می شود. فضای خالی قابل استفاده در زیر دکل بایستی برای نصب یک دستگاه کانکس مخابراتی (حداقل ابعاد 3*3*3) باشد. این فضا بایستی کامل محصور و محفوظ و غیر قابل نفوذ باشد.

دکل های خود ایستا فوق باریک

دکل های خود ایستا فوق باریک اصطلاحا به دکل هایی گفته می شود که دارای ۳ یا ۴ پایه و بیشتر بوده و پایه ها با اعضای خرپائی(بریسینگ) به هم متصل می شوند و در ایستایی آن از مهار یا دستک استفاده نمیشود این نوع دکل ها برای نصب آنتن های ماکروویو، آنتن های موبایل، دوربین های نظارتی و بی سیم کاربرد دارند.

دکل خود ایستا فوق باریک ENB: فوندانسیون این دکل ها باید به صورت سکشن مدفون اجرا گردد.

دکل خود ایستا فوق باریک ‌QENB: فوندانسیون این دکل ها باید به صورت سکشن مدفون اجرا گردد و قابلیت نصب فوندانسیون در دکل در کمتر از شش ساعت را دارا باشد.

بیشترین فاصله پایه ها برای دکل های با ارتفاع مختلف به شرح ذیل می باشند:

 • برای دکل های با ارتفاع ۴۲ متر حداکثر ۱.۶ متر باید باشد.
 • برای دکل های با ارتفاع ۳۶ متر حداکثر ۱.۵ متر باید باشد.
 • برای دکل های با ارتفاع ۳۰ متر حداکثر ۱.۴ متر باید باشد.
 • تبصره: مقادیر ذکر شده برای عرض پایه ها می تواند ۳۰۰± متر اختلاف داشته باشد.

دامنه کاربرد دکل های خود ایستا فوق باریک (QENB, ENB)

این نوع دکل ها به دلیل عرض مقطع باریک تر نسبت به دکل های خود ایستای NB و همچنین قابلیت نصب سریع در دکل های QENB برای مناطقی که محدودیت فضا به دلایل الزامات شهرداری و… و یا احتمال ممانعت در اجرا را دارند مناسب می باشند. استفاده از دکل های QENB فقط به عنوان راه حل اجرایی در شرایط خاص و به صورت موردی با لحاظ نمودن کلیه پارامترهای سازه ای، ژئوتکنیکی و محیطی مجاز است و استفاده از این نوع دکل به صورت حجم انبوه مجاز نمی باشد. در غیر این صورت توصیه اکید به استفاده از دکل های ICB می باشد.

در صورتی که به علت محدودیت فضا نیاز به استفاده انبود از دکل های خود ایستا فوق باریک باشد فقط استفاده از دکل های ENB مجاز می باشد.

دکل های خود ایستای فوق باریک سه پایه

دکل های خود ایستا سه پایه دکل هایی هستند که به صورت مشبک بوده و دارای سه پایه می باشد در ساخت پایه ها از نبشی ۶۰ درجه فقط به صورت تک و در اعضای داخلی (بریس ها) از نبشی استفاده می شود.

دکل های خود ایستای فوق باریک چهارپایه

دکل های خود ایستا چهارپایه دکل هایی هستند که به صورت مشبک بوده و دارای چهار پایه می باشد و در ساخت پایه ها از نبشی ۹۰ درجه فقط به صورت تک و در اعضای داخلی (بریس ها) از نبشی استفاده می شود.

دکل مخابراتی Monopole

این نوع دکلها در فضاهای کمتر از دو متر مربع و با سطح بادگیر 12 متر مربع طراحی و نصب میگردند .

بدنه اصلی آنها از ورق های فولادی تشکیل شده که با افزایش ارتفاع قطر و ضخامت بدنه کاهش می یابد .

اتصال سکشنها به صورت فلنجی و طول هر سکشن حداکثر شش متر می باشد .

نردبان بصورت جان پناه و یا استپ بولت در ارتفاع دکل تعبیه میگردد و در بعضی از مدلها به دلیل رعایت

دید بصری شهری عبور کابلها از داخل دکل میسر خواهد بود .

مطالب مرتبط

دکل های انتقال نیرو

دکل مخابراتی زمینی

دکل مخابراتی

سازه پست فشار قوی

استعلام قیمت

جهت پیگیری درخواست و یا ارتباط  با واحد پشتیبانی با واتساپ زیر در تماس باشید